• zaloguj się
 • utwórz konto

4. Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Tłumaczenia specjalistyczne

Szczegóły
Kod P_TS
Jednostka organizacyjna Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Forma studiów Podyplomowe
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
 • Dyplom studiów I, II lub III stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Instytut Humanistyczny

2. Nazwa studiów podyplomowych: Tłumaczenia specjalistyczne

3. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

4. Język kształcenia: język angielski/język polski

5. Założenia ogólne:

Na program studiów podyplomowych składają się przedmioty rozwijające praktyczne umiejętności w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych z takich dziedzin, jak: prawo, nauka i technika, ekonomia i biznes, medycyna czy turystyka. Studia pozwalają rozwinąć warsztat pracy tłumacza, obejmujący narzędzia wspomagające pracę tłumacza (narzędzia CAT), a także zapoznają słuchaczy ze specyfiką tłumaczeniowego rynku pracy, w tym ze sposobami poszukiwania zleceń i współpracy z potencjalnym klientem (od kontaktu do kontraktu). Częścią programu jest również rozwijanie umiejętności tłumaczenia ustnego konferencyjnego (tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne) w specjalistycznych laboratoriach językowych. Program uzupełniają zajęcia pogłębiające znajomość języka ojczystego ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności stylistycznej i retorycznej tłumaczonych tekstów specjalistycznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o charakterze dokształcającym.

6. Wymagania wstępne:

Ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie licencjackim. Znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do CAE.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie kandydata o przyjęcie na studia.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów.

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2023 roku

7. Ogólna liczba punktów ECTS: 60 ECTS

8. Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 200 godz.

9. Wykaz przedmiotów:

 • Tłumaczenie symultaniczne
 • Tłumaczenie konsekutywne
 • Tłumaczenie prawne i prawnicze
 • Tłumaczenie techniczne
 • Tłumaczenie ekonomiczne i biznesowe
 • Tłumaczenie medyczne
 • Tłumaczenie turystyczne
 • Warsztat pracy tłumacza
 • Język polski dla tłumaczy

10. Zasady, formy i wymiar odbywania praktyk, wraz z liczba pkt. ECTS: nie dotyczy

11. Warunki ukończenia studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny udział w nich oraz otrzymanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów prowadzonych w ramach studiów.

12. Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (EN-PL i PL-EN) posiada umiejętność tłumaczenia różnych typów tekstów specjalistycznych z zapewnieniem wysokiej jakości wykonanego tłumaczenia oraz z zachowaniem norm określonych dla danej dziedziny oraz zasad etyki zawodu. Podczas zajęć z przekładu ustnego absolwent zdobywa umiejętności niezbędne do przygotowania się do potencjalnego zlecenia oraz profesjonalnego wykonania tłumaczenia w sytuacji konferencyjnej, zarówno w kraju jak i za granicą. Po ukończeniu studiów absolwent potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami wspomagającymi pracę tłumacza, a także umie aktywnie poszukiwać zleceń na rynku pracy oraz skutecznie kontaktować się z potencjalnymi klientami.

Opłata za studia: 4000 zł (2000 zł za semestr)

Osoba odpowiedzialna: Joanna Ziobro-Strzępek

Kontakt:

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Dział Studiów

38-400 Krosno

Rynek 1, pok. nr 01

tel. 13 43 755 40 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)

e-mail: podyplomowe@kpu.krosno.pl